Ya Harga Saham Bank: YA Bank naik 2% setelah laba Q2