Undangan ke Malabar menandakan kepercayaan yang dalam antara empat negara demokrasi Indo-Pasifik utama: utusan Aus