Rupee dibuka 7 paise lebih rendah pada 71,27 melawan dolar