OPEC: Jangan mengharapkan keruntuhan minyak baru: kepala OPEC