Manifesto pemilu Bihar hujan pekerjaan, tetapi kenyataannya suram