Kami memantau perkembangan; sepenuhnya siap untuk menghadapi kemungkinan apa pun: Kepala IAF