Industri tersenyum dengan pesanan ekspor yang meningkat, tetapi kesengsaraan listrik menghentikan kegembiraan