Harga perak: Perak berjangka naik atas permintaan spot