harga aluminium: Aluminium berjangka naik sesuai permintaan spot