harga aluminium: Aluminium berjangka berkurang jika permintaan rendah