Forex: Rupee dibuka 5 paise ke bawah pada 70,99 melawan dolar